Szakterületek

 • Üzleti elemzés, tanácsadás
 • Rendszerintegráció
 • Adattárház-tervezés és -fejlesztés, adatmigráció
 • Vállalati üzleti riportolási rendszerek kialakítása
 • Szoftvertervezés és -fejlesztés a következő eszközökkel/környezetben:
  Nyelv Microsoft .Net (C#, VB.Net, ASP.Net), Java JSP/EJB, Delphi 1–6, PHP
  Web HTTP, HTML, DHTML, CSS, Javascript; Sharepoint, WordPress, Silverstripe; IIS, Apache
  Adatbázis Oracle-PL/SQL, MS-SQL, MySQL, Infobright, LucidDB
  Oracle Workflow, Discoverer, Designer, Developer 2000, Apex
  ETL Oracle Warehouse Builder/TCL, ODI, Penthao Kettle/PDI, Microsoft DTS/SSIS
  zleti intelligencia Oracle BI, Business Objects / Crystal Reports, Pentaho BI, OLAP, BIRT, Jasper
  Alkalmazások MS Office 97-2010 (macro, VBA, automation), CorelDraw, Adobe Photoshop
  Technológia SOA; virtualizáció; ETL; Websphere MQ
  Plattform Win32/64, Linux, Solaris

Üzleti elemzés, felmérés

Az informatikai rendszer (egyedi alkalmazás, adattárház, stb.) megtervezése, kialakítása előtt nagyon fontos a felhasználói igények megismerése, megértése, ezért szükséges a megrendelőnél használt ügyviteli alkalmazások felmérése, az üzleti folyamat pontos feltérképezése.

Adattárház-építés

Felmérés, üzleti elemzés, tervezés

Az adattárház-építés egyik legfontosabb lépése a felmérési fázis. Itt történik mindazon hasznos üzleti információk beazonosítása, amelyek a jelenlegi rendszerekben keletkeznek, de mennyiségük, összetettségük továbbá különböző rendszerekben történő tárolásuk nem ad lehetőséget a közvetlen riportolásra. A felmérés, üzleti elemzés során meghatározzuk ezeknek az információknak a körét, a helyét, és javaslatot teszünk olyan üzleti adatmodellre, ahol az adatokat historikusan, konszolidáltan tudjuk tárolni. Ebben a fázisban határozzuk meg továbbá a leválogatások, riportok, kimutatások tartalmi és formai követelményeit is.

Fejlesztés

A felmérési fázisban logikai szinten meghatároztuk az adatmodellt, illetve a szükséges információk körét, adattovábbítási és -feldolgozási folyamatát. E modell fizikai implementációját kell elvégezni a fejlesztési fázisban. A fizikai megvalósítás támogatására sztenderdeket, fejlesztési módszereket dolgozunk ki, vagy választunk a már meglévők közül, aminek köszönhetően az első eredmények nagyon hamar jelentkezhetnek és elkezdődhet a párhuzamos fejlesztői és felhasználói teszt.

Elfogadás, átadás, éles üzembe helyezés

A fejlesztések éles üzembe helyezését mindenképpen felhasználói tesztek előzik meg, amelyek támogatására teszt szcenáriók, forgatókönyvek készülnek. Sikeres tesztelést követően az adattárház kifejlesztett komponenseit átadjuk, és éles üzembe helyezzük.

Üzemeltetés, Támogatás

Éles üzembe helyezést követően vállaljuk a rendszer üzemeltetését, támogatását. Fontos kiemelni a folyamatok automatikus ellenőrzési módszerét. Ezzel a megoldással, állandó emberi erőforrás bevonása nélkül értesülhetünk az éles környezetben működő funkciók állapotáról és az esetleges hibákról.

Változáskezelés

Az adattárház felelőssége, hogy pontos kimutatások elkészítését tegye lehetővé a forrásrendszerekből érkező adatok alapján. Minden szervezetben előfordul kisebb-nagyobb gyakorisággal, hogy a működő alkalmazások – új üzleti igények miatt – módosítására, továbbfejlesztésére van szükség. Ezek a fejlesztések érinthetik a meglévő információk tárolását, képzését, és esetenként üzleti szempontból is fontos új információk is keletkezhetnek. Ezekről a változásokról az adattárház felelős csapatát időben tájékoztatni kell, hogy a változások gyors elemzését követően a szükséges módosítások megtörténhessenek. A változáskezelés számos szervezői és technikai követelményt támaszt az adattárházat üzemeltető, fejlesztő csapattal szemben: –        a változások gyors elemzése –        szükség esetén egyeztetés a forrásrendszer felelésével –        egyeztetés az üzleti területtel –        hatásvizsgálat a változás által érintett adatkörökre épülő riportok és alkalmazások integritásának megőrzése céljából –        változások átvezetése az érintett eljárásokon –        tesztelés –        változások telepítése éles-üzemi környezetben

Üzleti intelligencia

Az adattárház-építés sikere nagyban múlik a felhasználói hozzáférést biztosító üzletiintelligencia-megoldás megfelelőségén. Alapvető elvárás, hogy az adatfeldolgozási és -lekérdezési folyamat – egyfajta logisztikai rendszerként – biztosítsa, hogy a vezetők és döntéshozók számára szükséges információ a megfelelő helyen, megfelelő minőségben és mennyiségben, és a megfelelő időben rendelkezésre álljon. Nagyon fontos már a felmérési fázisban ismerni az erre vonatkozó igényeket, hogy a leghatékonyabb adatpiacot lehessen kialakítani, amelyen a felhasználói igényeknek mindenféle szempontból kielégítő kimutatásokat lehet készíteni. Sokéves tapasztalatainknak megfelelően tudjuk biztosítani az ilyen jellegű igények maradéktalan kiszolgálását. Ugyancsak kiemelt fontosságú a riportolási/lekérdezési rendszer, illetve rendszerek/eszközök megfelelő kiválasztása, melynek során figyelembe kell venni az egyes felhasználói csoportok által támasztott különböző tartalmi és formai követelményeket, és természetesen a technikai és pénzügyi lehetőségeket is. Eddigi munkáink során szinte valamennyi ismert és népszerű eszközzel dolgoztunk már, és folyamatosan figyelemmel kísérjük az újabb verziók és az újonnan piacra lépő eszközök által kínált lehetőségeket annak érdekében, hogy az adott feladatra leginkább alkalmas megoldást tudjuk ajánlani.

Módszer

Az elmúlt évek során az informatikai fejlesztési folyamat fent vázolt, hagyományosnak tekinthető munkaszervezési szakaszaira építve egyértelmű sikerrel alkalmaztuk az agilis projektvezetési, és az iteratív fejlesztési technikákat, melyek lényege – röviden – a megrendelővel való minél szorosabb és aktívabb együttműködés, a leendő felhasználók folyamatos és aktív részvétele a fejlesztés során annak érdekében, hogy a készülő megoldás minél jobban megfeleljen az eredeti, és az időközben változó, formálódó elvárásoknak is.